• Een club als Foreholte verdient een modern sportpark!

  21 jul 2020
 • Quote: een club als Foreholte verdient een modern sportpark!

  Foreholte heeft de ambitie om in de komende jaren het sportpark te verbeteren en te verduurzamen. Ik vertel u graag welke stappen hiervoor worden genomen.

  Renovatie velden 3 en 4

  Op donderdag 16 juli is de renovatie van de velden 3 en 4 gestart. Terwijl iedereen lekker een paar weken vakantie neemt wordt er op het sportpark hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er eind augustus twee prachtige nieuwe en moderne velden liggen. De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt met de gemeente Teylingen om dit mogelijk te maken. Een belangrijke keuze die gemaakt moest worden betrof het type infill. Het bestuur van Foreholte heeft een aantal jaren geleden het besluit genomen dat bij vervanging van een kunstgrasmat niet meer gekozen zou worden voor SBR Rubber infill. Dit standpunt werd gedeeld door zowel het college van B&W als de gemeenteraad en daarom is besloten om de nieuwe mat te voorzien van een TPE infill. Een infillsoort die zich in de praktijk heeft bewezen en zeer goede speleigenschappen kent.

  De verlichting van de velden 3 en 4 is ook aan verbetering toe en zal op korte termijn worden aangepast. Hier kiest Foreholte voor een duurzame oplossing: LED verlichting. Deze is niet alleen zuiniger in gebruik maar kent ook een veel hogere lichtopbrengst. Dubbele winst dus. De aanpassing van de verlichting zal voor de donkere maanden plaatsvinden.

  Een ander belangrijk onderwerp is de zorgplicht bij het onderhoud van de velden. Dit houdt in dat de vereniging maatregelen moet nemen om het verspreiden van infillkorrels in de omgeving van kunstgrasvelden tegen te gaan. Doordat de korrels wegwaaien of blijven kleven aan materialen als kleding en schoenen vindt er verspreiding plaats. Om dit tegen te gaan worden er in het vroege najaar gerecyclede kantopsluitingen en opvangmatten rondom alle kunstgrasvelden geplaatst.

  Uitbreiding Sportpark

  Een lang gekoesterde wens van de Voetbal-, Handbal- en de Hockeyvereniging is het uitbreiden van sportpark ‘De Elsgeest’. Een aantal jaren geleden zijn de verenigingen dan ook in samenwerking met de gemeente een project gestart om deze uitbreiding te realiseren. Geen eenvoudige klus omdat de bewegingsruimte op het sportpark beperkt is en de verenigingen met elkaar hebben afgesproken dat er geen vereniging wordt uitgeplaatst naar een andere locatie. Na vele studies ligt er een mooie variant die voldoet aan de wensen van de drie verenigingen. Kort samengevat komt het erop neer dat de handbal verhuist richting de Leidsevaart 3A en dat daar een extra veld en een mooie accommodatie komt. De voetbal doet aan ruilverkaveling met de hockey. De hockey gaat op ons veld 5 en het huidige handbal veld twee nieuwe hockeyvelden realiseren. De voetbal krijgt hiervoor terug een extra kunstgrasveld op het huidige 2e hockeyveld. En bovendien krijgen we een 6e veld! Dit (gras)veld wordt gerealiseerd op het weiland liggende achter het hoofdveld. Door het aanbrengen van extra groen wordt het sportpark nog mooier. Belangrijke mijlpaal in dit project is de bestemmingsplanwijziging. Deze staat in november op de agenda bij de gemeenteraad en bij instemming kan in het voorjaar 2021 gestart worden met de uitbreiding. Wellicht kunnen we dan bij de start van het seizoen 21/22 al gebruik maken van het nieuwe 6e veld.

  Nieuwbouw accommodatie

  Het bestuur heeft daarnaast ook de ambitie uitgesproken om de accommodatie toekomstbestendig en duurzaam te maken. Op dit moment beschikken wij over een gezellig kantinegebouw. Tegelijkertijd zien wij ook de knelpunten van dit pand. Het pand is vrij oud en kent daardoor zijn bouwkundige gebreken. Doordat de vereniging in de loop van jaren flink is gegroeid is er een

  behoefte ontstaan aan extra kleedkamers, overlegruimten en ontvangstruimten. Ook is er behoefte aan fitness- en verzorgingsruimten. Ook voor de opslag van de materialen en onderhoudsapparatuur moet ruimte worden gezocht. Het bestuur heeft daarom aangegeven om op middellange termijn het huidige kantinegebouw te vervangen/verbouwen voor een modern en duurzaam gebouw. Een eerste gedachtenrichting is om het huidige kleedkamergebouw te verlengen zodat er een groot 2-laags gebouw ontstaat. Hierdoor ontstaat er een gebouw met voldoende volume om de gewenste voorzieningen te realiseren.

  Tot slot

  Het dagelijkse onderhoud van onze accommodatie en velden brengt veel werk met zich mee. Een kleine groep vrijwilligers van de facilitaire commissie staat elke dag weer paraat om dit werk uit te voeren. Als bestuurslid ben ik trots en dankbaar op deze vrijwilligers. De taken die deze mensen uitvoeren zijn essentieel voor het functioneren van onze vereniging. Dat gezegd hebbende doe ik tevens een oproep. Want hulp is nodig. Wil jij meehelpen aan het onderhouden en het realiseren van een mooi, modern en duurzaam sportpark? Je bent van harte welkom!

  Ik wens jullie allen een mooie zomerperiode toe!

  Tjeerd Steendam

  Bestuurslid facilitaire zaken